ATBALSTA

LAUKSAIMNIEKU ATBALSTA FORMAS

Papildus tuneļu siltumnīcām piedāvājam šādus atbalsta veidus personām un iestādēm, kas plāno audzēt kultūraugus zem seguma, izmantojot TuDo tuneļus: zināšanas krūmu melleņu audzēšanas jomā Mūsu kapitāla grupai ir sava daudzu zonu melleņu plantācija. Tādējādi mums ir plašas zināšanas un pieredze, kurā labprāt un bez maksas dalāmies ar personām un uzņēmumiem, kas nolemj izmantot mūsu risinājumus. Turklāt piedāvājam melleņu iegādi no TuDo tuneļa lietotājiem, pamatojoties uz atsevišķu līgumu.